ซ้อมแผนปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 1330 กองคลังแสง โดย คลังแสง 1 ทำการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ ในการยิงทดสอบประสิทธิภาพ และ ทดสอบยิง ระบบป้อมปืนอัตโนมัติ RWS ที่ติดตั้งบน รถเกราะ V-100 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และเป็นการนัดหมายในการบันทึกภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว ในวันที่ 10 กรกฎาคม 256 เวลา 1400 เป็นต้นไป ณ สนามยิงปืนใหญ่ เขาพุโลน

admin

July 9, 2020

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา คส.สพทบ. ดำเนินการ ประดับ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ธงชาติ ธงประจำพระองค์ ตกแต่งประดับผ้าระบาย พร้อมกับจัดทำไวนิล ถวายพระพรชัยมงคล ติดตั้งหน้าหน่วย 3×10 ม. เปลี่ยนหน้าเวปไซต์ และ หน้าเฟสบุ๊ค เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมช่องทางการลงนามถวายพระพร ในห้วงวันที่ 1 – 31 ก.ค.63

admin

July 9, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ สป.5 ฝึกศึกษากับ ยศ.ทบ.

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 1110 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการ กองคลังแสงฯ ได้ให้การต้อนรับ พันเอก กิตติชัย พฤกษ์พิพัฒน์เมธ ผู้อำนวยการ กองสนับสนุนการฝึก สำนักการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก เนื่องในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงาน ในการใช้ สป.5 ในการสนับสนุนการฝึก ปี 64

admin

July 3, 2020

คส.สพ.ทบ. จัดอบรมการถ่ายทอดความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กำลังพล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 0915 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสงฯ ให้การต้อนรับ หน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบกซึ่งได้จัดบุคคลากรทางการแพทย์ มาถ่ายทอดความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน CPR และ AED พร้อมทั้ง บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับกำลังพล กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสงฯ

admin

July 3, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยมชุดคำแนะนำทางเทคนิค

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 1430 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง ฯ ตรวจเยี่ยมชุดให้คำแนะนำทางเทคนิค ของ คลังแสงที่ 3 ซึ่งเดินทางมาให้ความรู้ และให้คำแนะนำทางเทคนิค ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 63 ตามนโยบาย ของ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก โดยมี พันเอก ดำรงฤทธิ์ วงศ์โสภา ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 ให้การต้อนรับ

admin

July 2, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมตรวจรับการส่งมอบงานพ่นสีสะท้อนความร้อน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 1330 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางไปตรวจรับ การส่งมอบงานพ่นสี สะท้อนความร้อน ณ กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายเอกาทศรถโดยมี พันเอก ดำรงฤทธิ์ วงศ์โสภา ผู้บังคับกองพัน ให้การต้อนรับ

admin

July 2, 2020

มอบเสื้อยืดแขนยาว “กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก มอบเสื้อยืดแขนยาว “กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” ให้กับ กำลังพล นายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการ ในส่วนของ แผนกธุรการ แผนกบริการ แผนกการเงิน แผนกควบคุม สป.5 และแผนกตรวจซ่อมและทำลาย ฯ จำนวน 209 ตัว ในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน ในช่วงฤดูฝนและ กิจกรรมจิตอาสา ที่จะต้องปฏิบัติในห้วง เดือน กรกฎาคม สิงหาคม

admin

July 1, 2020

มอบเงินสงเคราะห์กำลังพลที่บุพการีพิการทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก มอบเงินสงเคราะห์บุพการีของกำลังพลกองทัพบก ที่พิการทุพพลภาพ งวดที่ 8 (1/62) ม.ค. – มิ.ย.63 ในส่วนของ กองบังคับการ กองคลังแสงฯจำนวน 3 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ให้แก่กำลังพลที่มีบุพการีพิการและทุพพลภาพ ดังนี้1.จ.ส.อ.พิสิษฐ์ เสนอแก้ว2.น.ส.พรทิพย์ มิคาทนานนท์3.น.ส.มาริสา พิสัย

admin

July 1, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาบุตรกำลังพล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา1500-1800 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานปิดการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน คนคลังแสง ปิดเทอม มาเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด Ordnance Ammo Football Cup ณ สนามฟุตบอล Ammo Stadium โดยสรุปผลการแข่งขันได้ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมคลังแสง 4 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ทีม แผนกตรวจซ่อมและทำลายกระสุนวัตถุระเบิด ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ ทีม กองบังคับการ กองคลังแสงฯ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้แก่ ทีมคลังแสง2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ […]

admin

June 30, 2020

การแข่งขันกีฬาช่วงปิดเทอม

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 1630 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลเยาวชน คนกองคลังแสง ปิดเทอม มาเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด Ordnance Ammo football Cup ” โดยบุตรของกำลังพล กองคลังแสง และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี อายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของบุตรกำลังพลให้แข็งแรง มีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย2. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียน3. ใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวต่อต้านยาเสพติด สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของ กองทัพบก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวาโดยจะทำการชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

admin

June 24, 2020

มอบกิ่งพันธุ์ต้นหม่อน (มัลเบอรี่)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มอบต้นหม่อน (มัลเบอรี่ สายพันธุ์พระราชทาน) ให้กับ กำลังพล คลังแสง 2 คลังแสง 4 แผนกบริการ แผนกธุรการ แผนกตรวจซ่อมและทำลายฯ เพื่อนำไปปลูกในหน่วยงาน และบริเวณบ้านพัก จำนวน 1,000 กิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการปลูกต้นหม่อน มัลเบอรี่ สายพันธุ์พระราชทาน บริเวณรอบๆ บ้านรับรอง กองคลังแสง ไว้เป็นโครงการนำร่องต่อไป

admin

June 17, 2020

จก.สพ.ทบ. และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา1330 พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วยคุณ กิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อแจกข้าวสาร เนื้อไก่แช่แข็ง หน้ากากผ้า ให้กับ กำลังพล กองคลังแสง และ หน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 590 นาย และ เยี่ยมชม โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง “ โดยมี พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และ กำลังพลร่วมกันให้การต้อนรับ

admin

June 2, 2020
1 2 3