ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมชุดสุนัขสงคราม

วันที่ 3 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยม ชุดสุนัข เพื่อเยี่ยมชมสุนัขสงครามที่ประจำการในหน่วย พร้อมทั้งพบปะพูดคุยมอบนโยบายการทำงานด้านการดูแลสัตว์ในความดูแลของหน่วย ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับสุนัข ณ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง หาแนวทางแก้ปัญหา