ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่เจ็บป่วย

วันที่ 1 เมษายน 2563 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มอบเงินเยี่ยมผู้ป่วย จ.ส.อ.ปรีชา สุระชัย สังกัด คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.จำนวน 1,000 บาท จากกองทุนพัฒนาพิเศษ โดยมี พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรอง คส.สพ.ทบ. ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี