อบรมการดูแลป้องกันเชื้อโควิด 19

เมื่อวันที่ 310900 มี.ค. 63 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้เชิญ หน.หน่วยตรวจโรค ศบบ. มาอบรมให้ความรู้ ,วิธีการป้องกันโรค covid-19 และวิธีดูแล ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้แก่ ทหารกองประจำการของหน่วย

หน.คลังแสง 4 ได้กรุณาร่วมสังเกตุการณ์ และรับฟังการอบรม