เยี่ยมกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในบ้านพัก พร้อมทั้งมอบข้าวสาร มาม่า และหน้ากากผ้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล โอกาสนี้ได้กรุณาพบปะพูดคุยกับกำลังพล และมอบคู่มือทหารต้านโควิด ระดับบุคคลให้กำลังพล และครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัว ป้องกัน และปฏิบัติด้วย