ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ พนักงาน รปภ.

วันที่ 22 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางเยี่ยมชมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ พนักงานรักษาความปลอดภัย ของ ผบร.คส.สพ.ทบ. และ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เพื่อเป็นการฝึกการใช้อาวุธปืน ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของหน่วย ณ สนามยิงปืน คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

โดยในการฝึกอบรม ได้จัดให้มีการแข่งขันการยิงปืน และมีรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถยิงได้ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วย