พิธีประดับยศกำลังพล

วันที่ 211009 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้กับ กำลังพลของ ผตท.คส.สพ.ทบ. และ ผบร.คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ. ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี จำนวน 5 นาย ดังนี้

  1. จ.ส.ท.สุระจิตร์ ปะวันนา(ผตทฯ)
  2. จ.ส.ท.สุรเวท พันธ์เทียน(ผตทฯ)
  3. ส.อ.ทวีศักดิ์ สวัสดิมงคล(ผตทฯ)
  4. ส.อ.อรรคพล ช้างคล้าย(ผตทฯ)
  5. ส.ท. กรวีร์ วิชัยขัทคะ (ผบรฯ)