รพ.อ.ป.ร. เข้าตรวจสอบการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

เมื่อวันที่ 221330 เม.ย. 63 พ.อ.(พ) อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร นำคณะนิเทศ รพ.อ.ป.ร ตรวจสอบการบริหารจัดการป้องกันแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่ คส.สพ.ทบ.(ลพบุรี) โดยมี พ.อ.ณทัชต์ เกศทับทิม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ.
และหน.นขต.คส.สพ.ทบ.(พื้นที่ลพบุรี) ร่วมให้การต้อนรับ เยี่ยมชมสถานที่ โรงนอนทหาร โรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง ของ ผบร.คส.สพ.ทบ. และ ร้อย.บร คลังแสง 2 และ 4 โดยได้รับความเขื่อมั่นในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข