พิธีประดับยศกำลังพล

วันที่ 221129 พ.ค. 63 พ.อ.ณทัชต์ เกศทับทิม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ จ.ส.อ.ให้ จ.ส.ท.เฉลิมเกียรติ์ ศรีโยธา และ ส.อ. ให้ ส.ท.สิทธิกร เวฬุวาปี กำลังพล ผตทฯ และ ส.อ. ให้ ส.ท.อาทิตย์ อธิคม กำลังพล ผกง.คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ.ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี มี หน.ผธกฯ,หน.ผตทฯและ หน.ผกง.คส.สพ.ทบ.เข้าร่วมพิธีดังกล่าว