ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 0900 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลัง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ณ สโมสรกองคลังแสง ฯ