ผอ.คส.สพ.ทบ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโครงการ “ร่วมใจ จิตอาสา ปลูกป่าหน้าคลัง” จัดโดย คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.นขต.คส.สพ.ทบ. พื้นที่ จว.ลบ. และกำลังพล คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เข้าร่วม