จก.สพ.ทบ. และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา1330 พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วยคุณ กิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสรรพาวุธทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อแจกข้าวสาร เนื้อไก่แช่แข็ง หน้ากากผ้า ให้กับ กำลังพล กองคลังแสง และ หน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 590 นาย และ เยี่ยมชม โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง “ โดยมี พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก และ กำลังพล
ร่วมกันให้การต้อนรับ