ทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ

วันที่ 17 มิ.ย. 63 ร้อย.บร.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. นำทหารกองประจำการร่วมทดสอบร่างกาย เพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ณ ศูนย์สงครามพิเศษ จว.ลพบุรี ซึ่งหากผ่านการทดสอบจะได้เข้าเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ และยังมีสิทธิ์ได้ไปเรียนในโรงเรียนนายสิบ (นนส. เหล่าราบ) รวมถึงการบรรจุให้เข้ารับราชการเป็นทหารประจำการ (นายสิบ) ด้วย