มอบกิ่งพันธุ์ต้นหม่อน (มัลเบอรี่)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มอบต้นหม่อน (มัลเบอรี่ สายพันธุ์พระราชทาน) ให้กับ กำลังพล คลังแสง 2 คลังแสง 4 แผนกบริการ แผนกธุรการ แผนกตรวจซ่อมและทำลายฯ เพื่อนำไปปลูกในหน่วยงาน และบริเวณบ้านพัก จำนวน 1,000 กิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 พร้อมกันนี้ ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้ดำเนินการปลูกต้นหม่อน มัลเบอรี่ สายพันธุ์พระราชทาน บริเวณรอบๆ บ้านรับรอง กองคลังแสง ไว้เป็นโครงการนำร่องต่อไป