จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยม คลังแสง 5

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63 เวลา 1430 พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และ คุณ กิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและพบปะกำลังพล คลังแสงที่ 5 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมทั้งได้กรุณามอบข้าวสาร เนื้อไก่แช่แข็ง และคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 ให้กับกำลังพลและครอบครัว เป็นการติดตามการดำเนินงานของหน่วย และให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของกำลังพล สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น