จก.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยม คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 63 พลโท ศรชัย กาญจนสูตร เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และ คุณ กิตติยา กาญจนสูตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมสรรพาวุธทหารบก
ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และพบปะกำลังพล คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. พร้อมกับมอบข้าวสาร ไก่สดแช่แข็ง และ คู่มือทหารต้านโควิด ระดับบุคคลแบบพกพา ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของกำลังพล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์แม่บ้าน