ช่วยเหลือเกษตรกรซ่อมรถไถนา

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดย ผตท.คส.สพ.ทบ.

แผนกตรวจซ่อมและทำลายกระสุนวัตถุระเบิด กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้จัดชุดจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ทำการปรนนิบัติบำรุงรถไถนา