ช่วยเหลือภัยแล้งเกษตรกรชาวหนองคู

สูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้งเกษตรกรชาวบ้านหนองคู โดย คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

วันที่ 24 มิ.ย. 63 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วยลงพื้นที่ ทำการสูบน้ำจากบ่อยืมดิน ช่วยเหลือภัยแล้ง ประชาชนในหมู่บ้านหนองคู และวัดหนองคู ตำบลห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เพื่อ ให้ประชาชนใช้น้ำทำการเกษตร