การแข่งขันกีฬาช่วงปิดเทอม

ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานเปิดกีฬาบุตรหลานกำลังพล

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 1630 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “ฟุตบอลเยาวชน คนกองคลังแสง ปิดเทอม มาเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด Ordnance Ammo football Cup ” โดยบุตรของกำลังพล กองคลังแสง และหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี อายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของบุตรกำลังพลให้แข็งแรง มีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย
2. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียน
3. ใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวต่อต้านยาเสพติด

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของ กองทัพบก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวา
โดยจะทำการชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผอ.คส.สพ.ทบ. กรุณามอบเงินรางวัลอัดฉีด เป็นขวัญกำลังใจน้องๆ นักกีฬา