ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของ คส.สพ.ทบ. ออกแบบโดย พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม สมัยเมื่อครั้งเป็น รอง ผอ.คส.สพ.ทบ.

รายละเอียด คส.สพ.ทบ.

นามหน่วย

  • ชื่อภาษาไทย : กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
  • คำย่อ : คส.สพ.ทบ.
  • ชื่อภาษาอังกฤษ : Ordnance Ammunition Depot Division

สีประจำหน่วย

  • สีเขียวเข้ม (รหัสสี RGB #013C20)
  • สีส้ม (รหัสสี RGB #E76300)