คู่มือทหารต้านภัยโควิด 19

ขอเชิญกำลังพลร่วมดาวน์โหลดคู่มือทหารต้านภัยโควิด 19

ขอเชิญชวนกำลังพล คส.สพ.ทบ. ร่วมดาวน์โหลดคู่มือทหารต้านภัยโควิด 19


กำลังพลสามารถดาวน์โหลดคู่มือทหารต้านภัยโควิด 19 ตาม LINK ด้านล่างนี้ครับ