อบรมการดูแลป้องกันเชื้อโควิด 19

เมื่อวันที่ 310900 มี.ค. 63 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้เชิญ หน.หน่วยตรวจโรค ศบบ. มาอบรมให้ความรู้ ,วิธีการป้องกันโรค covid-19 และวิธีดูแล ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้แก่ ทหารกองประจำการของหน่วย

admin

March 30, 2020

คลังแสง 6 มอบหน้ากากผ้าให้กำลังพล

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. แจกหน้ากากผ้าให้กับหัวหน้า นขต. นำไปแจกจ่ายต่อกำลังพล เพื่อป้องกันตนเอง ในการไอจาม ในระยะใกล้ และในที่สาธารณะ

admin

March 24, 2020

มอบหน้ากากผ้าให้กำลัง

วันที่ 20 มี.ค. 63 คส.สพ.ทบ. มอบหน้ากากผ้าให้กับกำลังพล เพื่อใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

admin

March 20, 2020

มอบเงินกองทุนพัฒนาพิเศษ ช่วยเหลือกำลังพล

วันที่ 3 มีนาคม 2563 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพกำลังพล คส.สพ.ทบ. จำนวน 3 คน คนละ 10,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนาพิเศษ ซึ่งเป็นกองทุนที่ทาง ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณาให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของกำลังพล และครอบครัวที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต ณ ห้องรับรอง คส.สพ.ทบ. โดยมี หน.คลังแสง 2 และ คลังแสง 4 เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบครั้งนี้

admin

March 3, 2020

ประชุมสัญจร คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานการประชุม หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ณ คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือกำลังพล ตามระเบียบ กองทุนพัฒนาพิเศษ ของ คส.สพ.ทบ. และตรวจเยี่ยม คลัง สป.5 ของคลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

admin

February 20, 2020
1 2